Calendrier événements2003-2002
14 mars 2003 - 1 juin 2003
Ludwig Múzeum Budapest – Kortárs Mûvészeti Múzeum
Az Essl Gyûjtemény Karl-Heinz Essl
Emberi történetek / Human Stories
Fotómunkák és festmények az Essl Gyûjteménybõl
Vanessa Beecroft, VALIE EXPORT, Nan Goldin, Andreas Gursky, Ilse Haider, GOTTFRIED HELNWEIN, Birgit Jürgenssen, Marie-Jo Lafontaine,Tracey Moffatt, Thomas Ruff, Shirin Neshat, Anne & Patrick Poirier, Lois Renner, Eva Schlegel, Sean Scully, Cindy Sherman, Thomas Struth, és Rosemarie Trockel 2003. március 14 – június 1.
Az ausztriai Essl Gyûjtemény hetvenegy fotómunkáját és festményét mutatja be március 13-tól a Ludwig Múzeum Budapest – Kortárs Mûvészeti Múzeum. A kiállításon Emberi történetek címmel tizenkilenc, nemzetközileg ismert mûvész Magyarországon eddig még nem látott anyagát mutatjuk be. A fotómunkákra jellemzõ pszeudo-dokumentatív jelleg és a beállított kép színpadiassága adja azt a mûfajbeli szimbiózist, ami a válogatás szakmai tartalmát formázza. Olyan, a filmes szakmából ismert ál-standfotókkal van dolgunk, melyek a kiállított portrékat, utcai jeleneteket, építészeti dokumentációkat, meztelen nõi testkompozíciókat mind egy-egy „emberi történet” fermentumává teszik. A Ludwig Múzeumban tavaly bemutatott Henri Cartier-Bresson kiállítással ellentétben nem a „véletlen” pillanatfelvételek mesélnek, vagyis a szubjektum nem azonos a tárggyal, hanem a mûvész tudatos invenciója érvényesül minden egyes képen. Az elbeszélõ minõség több, szériában jelentkezõ történetben domborodik ki.
Több mûvésztõl sikerült olyan sorozatot kapnunk a tárlat számára, mely a kinematográfiából ismert szekvencia fogalmával dolgozik. A filmben kifejezett motívumsorok – gondolatok – a mozgókép- és fotószekvenciák közötti párhuzam mutatja azt a formai azonosságot a leginkább -történetesen a „sor” jelenlétét –, mely mindkét esetben a történetek elmésélésének a formai eszköze. Így az ausztrál Tracey Moffatt, a belga Marie-Jo Lafontaine, az osztrák Birgit Jürgenssen vagy az amerikai Nan Goldin mûvei erõs narrativitással rendelkeznek. Vanessa Beecroft színháziasan megrendezett fotói a 70-es évek performansz-dokumentációira (pl. Jürgen Klauke) emlékeztetnek, ahol a különbözõ médiumok interaktív hatásából és a mûvész személyes szereplésével jött létre a kollektív tudat érzékelésének manipulált átalakítása. Beecroftnál nem a mûvész vállalja ezt a személyes szereplést, hanem a médiakollázs (színház-fotó) segítségével éri el a lecsupaszított lét megformálását. Vanessa Beecroft, Tracey Moffatt és Nan Goldin esetében is nagy jelentõsége van a helyszín megválasztásának. A beállított felvételekbõl készült képsorozatok, melyek egyben és külön is történeteket mesélnek el, tényleges háttér elõtt mûködnek, legyenek azok a szabadban (utca, sportpálya) vagy zárt térben (Solomon Guggenheim Museum, New York; Kunsthalle, Wien).
Az Essl Gyûjtemény Karl-Heinz Essl, a bauMax áruházlánc tulajdonosának magángyûjteménye. Essl nemzetközi, elsõsorban a 20.századi festészetre koncentráló gyûjteményének 1999-ben múzeumot is építtetett a Bécs közeli Klosterneuburgban. A kiállításon résztvevõ mûvészek: Vanessa Beecroft, VALIE EXPORT, Nan Goldin, Andreas Gursky, Ilse Haider, GOTTFRIED HELNWEIN, Birgit Jürgenssen, Marie-Jo Lafontaine,Tracey Moffatt, Thomas Ruff, Shirin Neshat, Anne & Patrick Poirier, Lois Renner, Eva Schlegel, Sean Scully, Cindy Sherman, Thomas Struth, és Rosemarie Trockel. A kiállítás támogatói: Budapesti Tavaszi Fesztivál, Osztrák Kulturális Fórum, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, bauMax Magyarország Rt. A kiállításról megjelent katalógus a Ludwig Múzeum könyvesboltjában kapható.
Translation:
HUMAN STORIES
Fotoarbeiten und Malerei aus der SAMMLUNG ESSL 14.03. - 01.06.2003 Museum Ludwig Budapest The Ludwig Museum Budapest - Museum of Contemporary Art will show 120 photographic works from the Essl-Collection of Austria, as of the 13th of March. A group of works by nineteen internationally recognised artists on their first show in Hungary. The thematic content of the exhibition is given formal cohesion by the symbiotic merger of the pseudo documentary character typical of photo works and the staged effect of the set-up shot. We are witness to the kind of action stills, well known in the cinema world, that act through the mediums of the exhibited portrait, street scene, architectural documentation, and body composition of nude women as the fermenting ground for “human stories” in each individual instance. In contrast to the exhibition of works Henri Cartier-Bresson shown in the Ludwig Museum last year, here it is not the decisive moment of the ‘accidental’ snapshot that makes for a narrative, i.e. the subject is not identical with the object, it is the deliberate invention of the author that is asserted in each image instead. Nan Goldin: Jimmy Paulette on David's Bike, NYC 1991 (1991) Farbfotografie, 41 x 60 cm © by Nan Goldin, courtesy Matthew Marks Gallery (New York) The form of the narrative is established in stories coming to life over a number of series. Series of photographs that build on the notion of sequence as known from cinematography, have been secured from more than one artist. The series of motifs (or ideas,) expressed in film, the parallels between sequences of moving images and photo sequences (the row of images in fact,) make the identical form they take manifest. The ‘sequence’ thereby becomes a vehicle for the narration of stories. In this respect, works by the Australian Tracey Moffatt, the French Marie-Jo Lafontaine, the Austrian Birgit Jürgenssen, or the American Nan Goldin, all possess a strong sense of narrative. Vanessa Beecroft VB 35.377. MS. Salomon Guggenheim Museum (1998) C-print © by Vanessa Beecroft The theatrically arranged photos of Vanessa Beecroft are reminiscent of performance documentations from the 70s (e.g. Jürgen Klauke), where the manipulated transformation of how collective consciousness is sensed and perceived came about through the interactive play of various mediums and the personal participation of the artist. A personal performance is replaced by a medium-collage (theatre–photo), as Beecroft gives form to a stripped-down existence. Location is of great significance in the case of Vanessa Beecroft, Tracey Moffatt and Nan Goldin. The photographic series of staged shots, relating stories both when viewed together and when viewed one by one, function in front of an actual background, either outdoors (streets, sports grounds) or indoors (Solomon R. Guggenheim Museum, New York; Kunsthalle, Vienna). The exhibition will enrich the presence of contemporary art in the programme of the Budapest Spring Festival with an exciting collection of photographs. Artists participating in the exhibition: Vanessa Beecroft, VALIE EXPORT, Nan Goldin, Andreas Gursky, Ilse Haider, Gottfried Helnwein, Birgit Jürgenssen, Marie-Jo Lafontaine, Tracey Moffatt, Thomas Ruff, Shirin Neshat, Anne & Patrick Poirier, Lois Renner, Eva Schlegel, Sean Scully, Cindy Sherman, Thomas Struth, Rosemarie Trockel The exhibition is supported by the Budapest Spring Festival, the Austrian Cultural Forum, the Hungarian Ministry of Cultural Heritage and bauMax Hungary Inc.
vers le haut